دانلود فیلم

در خلاصه داستان کوتاهی که از این فیم منتشر شده است گفته میشود که هوشنگ دمخور روز های جوانی طاهر میباشد.و او در کنار دکتر صنعان را دارد که در روزهای سخت زندگی در کنار او بوده است.

قصه مینا زنی مطلقه است که بعد از حمایت های کامران به او دل می بندد اما کامران مایل به ادامه این رابطه نیست و مینا یک بار دیگه در شرایطی سخت قرار می گیرد...

حقیقی در جدیدترین فیلم خود باز هم سراغ ساخت فیلمی کمدی رفته ...براساس خبرهای رسیده این فیلم حقیقی یک کمدی متفاوت در سینمای ایران خواهد بود....ببینیم و تعریف کنیم..

دانلود همین فیلم در تلگرام (رایگان)