دانلود فیلم

تمام فیلمبرداری فیلم جدید سجادی در تهران انجام خواهد گرفت و سر منشأ آن یک خبر واقعی هست. ما که حوصله نداشتیم اخبار رو بگرردیم پس منتظر می مونیم خبر خودش بیاد.

دانلود همین فیلم در تلگرام (رایگان)