دانلود فیلم A Classic Horror Story 2021

پنج نفر با یک کاروان به سمت جنوب ایتالیا در حرکت هستند . در شب هنگام ، در جنگلی گیر می افتند و باید برای زنده ماندن خود بجنگند تا بتوانند از جنگل خارج شوند ....