دانلود فیلم Bergman Island 2021

زوجی فیلمنامه نویس به جزیره ای که اینگمار برگمان نام دارد برای گرفتن ایده و الهام نوشتن فیلمنامه جدیدشان می روند . آنها ....