دانلود فیلم Superhost 2021

دو وبلاگ نویس به نام های "Teddy" و "Claire" ، زمانی که تعداد دنبال کننده هایشان افت میکند تصمیم میگیرند دست به تولید محتوای جدید بگیرند و اما شخصی به نام "Rebecca" از آنها تقاضای ....