دانلود فیلم The Reckoning 2020

گریس، زن جوانی است که توسط همسرش جوزف ، که چندی پیش خودکشی کرده تسخیر شده است، اما صاحب خانه او ، حرفش را رد و او را به جادوگری متهم می کند که ....