دانلود فیلم Violet 2021

وایولت (Violet) شخصی است که در تمام زندگی اش تصمیماتی بر پایه ترس گرفته و زندگی خودش را به گونه ای خراب کرده ، حال میخواهد هر کاری بکند تا به خود واقعی اش تبدیل شود .