دانلود فیلم تبلیغات در لیان مووی

تبلیغات

تبلیغات   تبلیغات

«کمدی انسانی» یک کمدی موقعیت از زندگی تراژیک فردی است که می بایست علیرغم خواست درونی اش همرنگ با مردم پیرامونش زندگی کند و داستان فیلم از دهه ۳۰ تا ۶۰ در ایران می گذرد.

دانلود همین فیلم از تلگرام رایگان