دانلود فیلم تبلیغات در لیان مووی

تبلیغات

تبلیغات   تبلیغات

کژال برای ساختن زندگی بهتر راهی تهران شده است اما خبر می رسد که برادرش مریض شده و او برای کمک به خانواده باز می گردد و باید تصمیم سختی بگیرد و به جای برادرش کولبری کند تا خرج خانواده را در بیاورد.

دانلود کامل این فیلم در تلگرام کلیک کنید