دانلود فیلم تبلیغات در لیان مووی

تبلیغات

تبلیغات   تبلیغات

قصه قصه ی تیمور لنگ است... اما این تیمور به اصرار خانواده خانه قدیمی رو فروخته و رفته تو قوطی کبریت زندگی کنه تو فرهنگ آپارتمان نشینی لنگ می زنه و برای خانواده و همسایه ها دردسر درست می کنهد.

دانلود کامل این فیلم در تلگرام کلیک کنید