دانلود فیلم تبلیغات در لیان مووی

تبلیغات

تبلیغات   تبلیغات

قصه معتادی رو به نمایش می گذارد که برای خود حصار تنهایی درست کرده و خانواده او بی آنکه بتوانند کاری بکنند نظاره گر فرو رفتن او در منجلاب اعتیاد باید باشند.

دانلود همین فیلم از تلگرام رایگان