دانلود فیلم Blood Red Sky 2021

هنگامی که یک گروه از تروریست ها قصد ربودن یک هواپیما در پروازی به اقیانوس اطلس را دارند ، زنی تصمیم میگیرد که هواپیما را از ست هواپیما ربایان نجات دهد که ....