دانلود فیلم Apex 2021

شش شکارچی حرفه ای با دریافت پول ، به جزیره ای دور افتاده می روند تا مردی را بکشند اما اتفاقات باب میل انها پیش نمی رود و خود را انجا مانند طعمه ای برای او می بینند که ....