دانلود فیلم The Novice 2021

یک دانشجوی سال اول به تیم قایقرانی دانشگاهش می‌پیوندد و یک سفر جسمی و روانی را انجام می دهد تا بدون توجه به هزینه، خود را به جایگاه برتر در آن تیم برساند و ....