دانلود فیلم The Humans 2021

خانواده بلیک که هر ساله در جشن شکرگزاری دور هم جمع می شوند و جشن میگیرند ، امسال هم گرد هم آمده اند تا جشنی باهم برگزار کنند اما اتفاقات به ان شکلی که دوست داشتند پیش نمیرود و اتفاقاتی موجب می شود که چیزهایی بر ملا می شود که موجب می شود ....