دانلود فیلم The Feast 2021

زنی به نام Cadi که در یک روستایی در یک خانه دور افتاده ، ضیافت شامی برگزار میکند و مهمانان سر شناسی را به انجا میایند . انها که از همه چیز بی خبرند ، در حال خوردن آخرین شام زندگی خود هستند زیرا ....