دانلود فیلم Nitram 2021

اتفاقاتی در سال 1996 در پورت آرتور افتاده است (پورت آرتور یک روستا در استرالیا است که در تاسمانی واقع شده) . حال در داستان فیلم راجب چرایی قتلی که در تاسمانی اتفاق افتاده تحقیق می کنند که ....