دانلود فیلم The Last Rite 2021

یک دانشجوی پزشکی که از یک بیماری رنج می برد و کمبود خواب دارد ، او تصمیم میگیرد از مکان زندگی اش نقل مکان کند تا اوضاعش بهتر شود اما اوضاع به شکلی که او دوست دارد پیش نمیرود و ادعا میکند شیطان او را ....