دانلود انیمیشن Dragonkeeper 2022

در چین باستان ، اژدهایان زمانی با انسان ها روابط دوستانه ای داشته اند اما حرص و طمع انسان ها موجب کمرنگ شدن دوستی میان انسان ها و اژدهایان و در نهایت شکار شدن این موجودات جادویی شد . اما داستان اینطور باقی نماند و یک دختر جوان (Ping) توانست دوباره با یک اژدها دوست شود و ....