دانلود فیلم Don’t Breathe 2

چندین سال از اتفاقات قسمت قبلی (نفس نکش 1) گذشته است . نورمن (پیرمرد نابینا) با گذشته اش مشکلاتی دارد و تصمیم گرفته که گوشه گیر شود . او با دخترش (دختر خوانده اش) زندگی آرامی دارند تا اینکه روزی ....