دانلود فیلم Impractical Jokers The Movie 2020

در سال 1994 یک سری اتفاقات می افتد و 4 دلقک که به دلقک های بی عرضه معروف هستند به پشت دوربین مخفی می آیند و ....