دانلود فیلم The Deep House 2021

یک زوج بعد از اینکه صفحه مجازیشان افت می کند تصمیم می گیرند به یک جای دور افتاده بروند تا یک داستان جدید بسازند و در فضای مجازی منتشر کنند . آنها وقتی به مکان مورد نظرشان می رسند متوجه می شوند چندان سوژه جالبی پیدا نکرده اند اما شخصی در آنجا ، آنها را به یک مکان عجیب می برند و آن زوج برای کشف خانه ای در اعماق دریا پیش قدم می شوند اما هنگامی که به آنجا می روند متوجه اتفاقاتی می شوند که ....