دانلود فیلم Birds of Passage 2018

فیلم سینمایی گذرگاه پرندگان دهه از قاچاق مواد مخدر و جنگ های داخلی کلمبیا را نشان می دهد . درگیر جنگی بزرگ می شوند که قصد دارند زندگی و فرهنگ و رسم و رسوم خانوادگی شان را نابود کنند ...