دانلود فیلم David and the Elves 2021

الفی به نام آلبرت که از دنیای جادویی بابانوئل خسته شده به دنیای واقعی فرار می کند . او در زمین متوجه می شود که دوستی ندارد و کسی او را نمی خواهد تا اینکه با یک پسر آشنا و دوست می شود و تصمیم میگیرد ....