دانلود فیلم Agnes 2021

شایعات تسخیر شیطان در یک صومعه مذهبی، موجب می شود کلیسا تصمیم به تحقیق راجب آن کلیسا کند و یک کشیش و همکارش را برای تحقیقات به آنجا بفرستد . اما کشیش و همکار تازه کارش با ورود به این صومعه ....