دانلود فیلم Scream 2022

بیست و پنج سال از قتل های زنجیره ای در وودزبورو (Woodsboro) گذشته است ، حال دوباره یک قاتل جدید در شهر ظهور کرده که ....