دانلود فیلم American Sicario 2021

یک گانگستر آمریکایی نقشه دارد که به بزرگترین گانگستر دنیا تبدیل شود ، اما این فکر او موجب می شود که هم از کارتل های قدرتمند و هم از متحدان خود عده ای به مخالفت و دشمنی با او بپردازند و ....