دانلود فیلم The Lady of Heaven 2021

دو داستان متفاوت که 1400 سال باهم فاصله دارند . داستان یک کودک عراقی که پس از دست دادن مادرش در میان کشوری جنگ زده، با کشف داستان تاریخی حضرت فاطمه و مصائب او به اهمیت و قدرت صبوری پی می برد. او ....