دانلود فیلم The Last Warrior: Root of Evil 2021

صلح و آرامش در بلوگوری برقرار است. شیطان شکست خورده و ایوان (شخصی که شیطان را شکست داده) اکنون از شهرت خود لذت می برد. خوشبختانه، او هنوز شمشیر جادویی خود را دارد تا فاصله بین دنیاها را کاهش دهد تا به طور منظم منابع و قدرت هایی را دریافت کند. اما وقتی که شیطان باستانی دوباره بر می خیزد ....