دانلود فیلم CODA 2021

روبی تنها عضو خانواده اش است که شنواست . شغل خانوادگی آنها ماهیگیری است و همه آنها ماهی گیر هستند ، اما روبی عاشق موسیقی است و عشقش به موسیقی انتها ندارد . هنگامی که تجارت خانوادگی آنها با مشکل روبرو می شود ، روبی بین انتخاب علاقه خودش یا کمک به خانواده سر در گم می شود و نمی داند چه راهی را انتخاب کند تا اینکه ....