دانلود فیلم Malignant 2021

یک دختر به نام مدیسون در کودکی دچار یک بیماری بدخیم بوده است . پزشکان در کودکی وی ، ان بیماری بدخیم را غیر فعال و تقریبا از بین برده اند ، اما در زمان حال ، در پی یک حادثه بیماری وی دوباره فعال و غده بدخیم فعال می شود و ....