دانلود فیلم The Unholy 2021

یک دختر کم شنوا به شکل عجیبی بعد از ملاقات با مریم مقدس نه تنها توانایی های از دست رفته اش مانند حرف زدن و شنیدن بر می گردد ، بلکه حتی میتواند بیماران را هم شفا دهد . در حالی که مردم برای مشاهده معجزات او جمع می شوند، اتفاقات وحشتناکی رخ می دهد که باعث می شود مردم به او شک کنند و ....