دانلود فیلم The Harder They Fall 2021

فیلم هرچه قوی تر ، سخت تر زمین میخوری یا آنها سخت تر سقوط میکنند ، داستانی اکشن دارد . در عصر وسترن ، هنگامی که یک تبهکار متوجه می شود رقیب و دشمنش قرار است از زندان آزاد شود ، دوباره تصمیم میگیرد گروهش را دور هم جمع کند که ....