دانلود فیلم Recalled 2021

زنی حافظه خود را در یک سانحه از دست می دهد . او همانطور که دنبال گذشته خود می گردد ، متوجه می شود می تواند اتفاقات خطرناک آینده افرادی را ببیند و بفهمد چه چیزی پیش روی آنهاست . او می فهمد که ....