دانلود فیلم Great White 2021

پنج نفر به قصد تفریح با یک هواپیما قصد دارند به یک مکان دوردست سفر کنند ، اما طی حوادثی که پیش میاید در یک جزیره گیر افتاده و راه فراری ندارند . در این جزیره دور آنها را کوسه های آدم خوار احاطه کرده اند و ....