دانلود انیمیشن Extinct 2021

دو فلومل (فلامل) به نام های Ed و Op در گروه قلومل ها در جزیره ای زندگی میکردند . فلومل ها موجودات بانمک و مشابه خرگوش با سوراخی در وسط بدن خود هستند که با یک اتفاق نسلشان در حال نابودی است ، اما Ed و Op به شکل تصادفی وارد یک حلقه زمانی می شوند و قصد دارند از منقرض شدن نسلشان جلوگیری کنند که ....