دانلود فیلم Raging Fire 2021

چونگ سونگ بونگ (Cheung Sung-bong) یک افسر در یک منطقه است . او و شاگردش یاو کونگ-نگو (Yau Kong-ngo) باهم داستان هایی دارند که موجب می شود ....