دانلود فیلم The Boy Behind the Door 2021

بابی و کوین (Bobby & Kevin) توسط شخصی ربوده و به خانه ای در دور دست ربوده می شوند . بابی به سختی میتواند از آن خانه فرار کند ، اما وقتی صدای کوین را از خانه می شنود ، تصمیم میگیرد بهترین دوستش راهم نجات بدهد ، اما به ان سادگی که فکر میکند نیست ....