دانلود فیلم Plan A 2021

در سال 1945، گروهی از یهودیان بازماندگان هولوکاست قصد داشتند سیستم آب آلمان را مسموم کنند. در این زمان عملیات مخفی پلن ای به روی کار میاید که ....