دانلود فیلم Alpha Rift 2021

هنگامی که یک کلاه ایمنی جادویی نولان پارتمور را وارد دنیای شوالیه های امروزی می کند که با شر ماوراء طبیعی مبارزه می کنند، او مجبور می شود به قهرمانی تبدیل شود که قرار بود باشد.