دانلود فیلم Hell Hath No Fury 2021

یک زن فرانسوی به نام "ماری" که از کشورش بیرون رانده شده و توسط کشورش خائن شناخته شده ، توسط سربازان آمریکایی نجات پیدا میکند . او برای زنده ماندن ، آنها را به انبار طلایی که توسط نازی ها ، مقاومت فرانسه و آمریکایی ها گرفته شده ، هدایت کند.