دانلود فیلم Arisaka 2021

فیلم داستان پلیسی را دنبال می کند که برای فرار از دست تعدادی آدم ربا ، باید از مسیر راهپیمایی مرگ باتان بگذرد و ....