دانلود فیلم One Shot 2021

یک جوخه متشکل از بهترین سرباز های نیروی دریایی SEAL ، قرار است یک ماموریت مخفی را انجام و یک زندانی را از زندان جزیره ای CIA (سی آی ای) منتقل کنند ، اما اوضاع به آن شکل که پیش بینی میشد پیش نمیرود و آنها ....