دانلود فیلم Mission Possible 2021

یک جاسوس کارآموز چینی به نام دا هی اطلاعاتی از یک سری قاچاق محصولات و سلاح های گرم به صورت غیر قانونی به دست می آورد و قصد دارد جلوی آنها را بگیرد . او و یک کارآگاه خصوصی به نام سو هان باهم مامور این پرونده می شوند و ....