دانلود فیلم Haseen Dillruba 2021

بعد از یک آتش سوزی که منجر به مرگ مردی می شود ، پلیس به قضیه مشکوک می شود و تصمیم می گیرد که از زن او ، که اولین مظنونی است که به او شک می کنند را تحت بازجویی قرار می دهد . او اطلاعاتی از ازدواج و ارتباط با شوهرش فاش می کند که موجب محو شدن بیشتر حقیقت ماجرا و شروع یک دردسر بزرگتر می شود .