دانلود فیلم Reminiscence 2021

دانشمندی در حال تست کردن یک فناوری نوین می باشد ، این فناوری خطرناک موجب می شود افراد بتوانند گذشته خود را زنده کنند . او فکر میکند این فناوری میتواند به او کمک کند اما ....