دانلود فیلم Hard Hit 2021

شخصی به نام سونگ کیو مانند هرروز صبح قصد دارد به سر کار برود ، او به عنوان مدیر در یکی از شعب بانک ها فعالیت می کند. او وقتی نزدیک محل کارش می شود یک تماس ناشناس دریافت می کند که به او می گوید یک بمب در ماشینش کار گذاشته شده و اگر ماشین را متوقف و از آن پیاده شود ، منفجر می شود . پس او تصمیم میگیرد ....