دانلود فیلم تبلیغات در لیان مووی

تبلیغات

تبلیغات   تبلیغات

به قول حضرت حافظ : از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر... اکسیر عشق با شاگرد ساده نجاری کاری می کند که بخاطر رسیدن به عشق به مقام استادی در موسیقی برسد و حتی تصمیم به برگزاری کنسرت بگیرد...

دانلود همین فیلم از تلگرام رایگان