دانلود فیلم دانلود سریال مانکن دانلود سریال دل

تبلیغات

سرخ پوست ، پس از اینکه ساخت فرودگاه در جنوب ایران آغاز می شود ، زندانیانی که زندان شان در نزدیکی این فرودگاه قرار دارد به محل دیگری منتقل می شوند اما در حین انتقال اتفاقی می افتد که به طور کامل برنامه ی جابه جایی را تغییر می دهد ...

دانلود کامل این فیلم در تلگرام کلیک کنید