تصویر شاخص یافت نشد!

دختران برای خرید: به کارگردانی ماریا سادووسکا. با Paulina Galazka، Katarzyna Figura، Katarzyna Sawczuk، Olga Kalicka. داستان زن جوانی را دنبال می‌کند که به عنوان راهی برای خروج از شهر کوچکش اسکورت می‌شود، اما به زودی متوجه می‌شود که کنترلی بر وضعیت خود ندارد.